Skip links

Zuurstofmeting bij de baby

Als de baby geboren is doet de verloskundige of verpleegkundige een zuurstofmeting bij de baby. Deze meting is bedoeld om een laag zuurstofgehalte snel op te sporen. Een laag zuurstofgehalte kan veroorzaakt worden door een hartafwijking of een ander probleem zoals een infectie. De meting wordt gedaan met een lampje op de pols en de voet van de baby.

De meting is snel klaar en is niet pijnlijk voor de baby!

Hier zie je de meter op de voet van een baby

In Nederland worden ongeveer 180.000 kinderen per jaar geboren. Bij ongeveer 1.250 kinderen wordt een hartafwijking vastgesteld, waarvan 250 levensbedreigende afwijkingen. De meeste aangeboren hartafwijkingen zijn gelukkig goed behandelbaar. Meestal is hier wel een hartoperatie voor nodig.

Niet alle hartafwijkingen worden opgespoord: Tijdens de zwangerschap worden de 13-weken echo en de 20-weken echo aangeboden om te controleren op  eventuele afwijkingen bij de baby. Hierdoor wordt bijna 60% van de hartafwijkingen opgespoord. Helaas wordt een deel van de aangeboren hartafwijkingen bij de echo gemist. Kort na de geboorte heeft een baby vaak nog geen verschijnselen die wijzen op een hartafwijking. Hartafwijkingen worden daardoor soms gemist of te laat herkend.

Opsporen van hartafwijkingen: Door een hartafwijking zal in de meeste gevallen het zuurstofgehalte in het bloed dalen. Aan de baby zelf is dit kort na de geboorte vaak nog niet te merken. Je kunt dit wel opsporen door het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Dat doe je met een saturatiemeter.

Opsporen van andere afwijkingen: Er zijn naast hartafwijkingen ook andere aandoeningen die leiden tot een te laag zuurstofgehalte. Baby’s met problemen met de longen of een infectie hebben ook vaak een lager zuurstofgehalte in het bloed. Door het meten van het zuurstofgehalte kunnen baby’s met deze aandoeningen ook eerder ontdekt worden waardoor een behandeling sneller kan worden gestart.

Voordelen:

  • De symptomen van een hartafwijking zijn vaak niet duidelijk direct na de geboorte. Hierdoor worden hartafwijkingen soms te laat ontdekt. Door de saturatiemeting kunnen sommige hartafwijkingen en andere bedreigende aandoeningen eerder ontdekt worden. Hierdoor kan worden ingegrepen voordat de baby ernstig ziek wordt.
  • Door de meting kunnen andere aandoeningen die gepaard gaan met een laag zuurstofgehalte eerder ontdekt worden. Zo kunnen longproblemen en infecties vroeg worden opgespoord en behandeld voor verslechtering optreedt.

Nadelen:

  • Er is een kleine kans dat het zuurstofgehalte te laag is bij één van de metingen, terwijl de baby geen hartafwijking of andere aandoening heeft (fout positieve uitslag). Hierdoor kan je als ouder onnodig bezorgd zijn.
  • Bij een fout positieve uitslag kan alleen aanvullend onderzoek en observatie in het ziekenhuis hier uitsluitsel over geven. Dit betekent dat de baby (onnodig) extra onderzoeken moet ondergaan en ouders in de kraamweek dus extra naar het ziekenhuis moeten met hun baby.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is een saturatiemeter? Een saturatiemeter is een apparaat waarmee het zuurstofgehalte in het bloed kan worden gemeten. Het apparaat wordt met een bandje om pols en voet van de baby geplaatst. Het meet met behulp van licht het zuurstofgehalte in de kleine bloedvaatjes. De baby voelt er niets van.

Wie voert de meting uit?  Als je kind in het ziekenhuis geboren is, wordt de zuurstofmeting door een verloskundige of verpleegkundige gedaan. Als je thuis bent bevallen, doet de verloskundige de meting.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? Ongeveer een uur na de geboorte wordt het zuurstofgehalte gemeten aan de rechter pols en één van de voeten van de baby. De kans is groot dat de metingen goed zijn. Bij een goede meting wordt de test voor de zekerheid herhaald op de 2e of 3e levensdag van de baby. De uitslag is niet goed als het zuurstofgehalte te laag is of als er een te groot verschil zit tussen de meting van de pols en de voet. De meting duurt hooguit een paar minuten.

Wat gebeurt er als de uitslag niet goed is? Een afwijkende meting hoeft niet te betekenen dat uw kind een hartafwijking of andere aandoening heeft. Het kan ook berusten op verkeerde meting, bijvoorbeeld door te koude handjes of voetjes of teveel onrust van de baby, of het zuurstofgehalte is te laag om andere redenen. De zorgverlener zal naar alle waarschijnlijkheid de meting op een later moment herhalen of overleggen met een kinderarts. De baby wordt dan in het ziekenhuis door de kinderarts nagekeken.

Is de meting veilig? De zuurstofmeting is niet gevaarlijk voor de baby. Er zijn geen risico’s bekend. De zuurstofmeting wordt al jaren gedaan bij zieke pasgeborenen die opgenomen zijn in het ziekenhuis om ze goed in de gaten te houden.

Geeft de test 100% zekerheid? Het kan voorkomen dat het zuurstofgehalte van de baby afwijkend is, terwijl bij vervolgonderzoek geen hartafwijking gevonden wordt. Ook is er een kleine kans dat de saturatiemeting niet afwijkend is, terwijl er toch wel sprake blijkt te zijn van een aangeboren hartafwijking. Een goede uitslag geeft dus geen 100% zekerheid dat uw kind niets aan het hart mankeert. Je kunt contact opnemen met de verloskundige of huisarts als je twijfelt over de gezondheid van je kindje.

Deze website maakt gebruik van cookies. Met het plaatsen van cookies kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden op onze website. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.